พิมพ์โปสเตอร์วิชาการ

ขอบคุณลูกค้าจาก ม.มหิดล ที่ไว้วางใจให้ PRINT EXPRESS พิมพ์โปสเตอร์ Size A0 Size 80×120 cm จำนวน 1 แผ่น สำหรับให้ลูกค้านำไปประกอบการนำเสนอในการเรียนการสอนของลูกค้าครับ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ Line APP พิมพ์โปสเตอร์ด่วน ด้วยกระดาษ Photo Glossy A0 

Continue reading